جریان طراحی در Vivado

course_banner2_800_450

به زودی

در این دوره ابتدا معرفی کوتاه از تراشه های FPGA و معماری آنها ارائه می شود و سپس قابلیت ها و ویژگی های اصلی Vivado مورد بررسی قرار می گیرد،

این دوره بزودی فعال میشود!