طراحی سیستم های نهفته با Zynq

course_banner1_800_450

به زودی

اگر به دنبال توسعه سیستم‌های نهفته روی تراشه‌های Zynq هستید، به شما خوشامد می‌گوییم. این دوره دقیقا برای شما طراحی شده است

این دوره بزودی فعال می شود!