اجرای دیباگر

شبیه ‌سازی را در مد دیباگ (خطایابی) اجرا کنید و رفتار برنامه را بررسی کنید.

۱- از نواز ابزار یا منوی Project گزینه Run C Simulation را انتخاب کنید و در پنجره تنظیمات شبیه سازی گزینه Lunch Debugger را انتخاب کنید، روی OK کلیک کنید. به این ترتیب برنامه با سوئیچ g- کامپایل می‌شود و اطلاعات مورد نیاز برای دیباگ به آن اضافه می‌شود. بعد از کامپایل نمایش Debug Perspective به صورت اتوماتیک فعال می‌شود.

(لاگ‌های پرینت شده در صفحه Console)

۲- در نمایش Debug Perspective تعداد زیادی پنجره و تب وجود دارد. محتوای فایل matrixmul_test.cpp در صفحه Source Code قابل مشاهده است. متغیرهای argc و argv در تب Variables و عناصر یا اشیاء فعال طرح در تب Outline نمایش داده می‌شوند. اجرای برنامه روی فانکشن ()main در تب Debug متوقف شده است.

(نمایش Debug Perspective)

۳- در صفحه Source Code فایل matrixmul_test.cpp را انتخاب و کمی رو به پایین اسکرول کنید. روی حاشیه آبی رنگ در سمت راست و در خط ۱۰۵ دوبار کلیک کنید. در این خط کاراکتر “{“‌ در صفحه Console پرینت می شود. با این کار یک break-point به خط ۱۰۵ اضافه می‌شود که با یک دایره آبی رنگ و یک تیک قابل تشخیص است.

۴- همین کار را تکرار کنید و یک break-point در خط ۱۰۱ که در آن فانکشن matrixmul اجرا می‌شود، اضافه کنید.

۵- در نوار ابزار روی گزینه Step Over (F6) چند بار کلیک کنید و جریان اجرای دیباگر را ببینید. مشاهده می‌کنید که با هر کلیک مقادیر متغیرها و مقدار محاسبه شده نرم افزاری (sw_result) بروز می‌شود.

(پنجره دیباگر در زمان اجرای شبیه سازی)

۶- روی گزینه Resume (F8) در نوار ابزار کلیک کنید و اجرای برنامه را تکمیل کنید. برنامه در خط ۱۰۱ متوقف می‌شود.

۷- مقدار محاسبه شده sw_result را در تب Variables بررسی کنید.

(نتایج نرم افزاری)

۸- روی گزینه Step Into (F5) کلیک کنید تا وارد فانکشن matrixmult شوید. این همان فانکشنی است که قرار است سنتز شود. ملاحظه می‌کنید که دیباگر در خط ۷۵ این فانکشن متوقف شده است.

۹- روی گزینه Step Over (F6) چند بار کلیک کنید، و نتایج محاسبه شده را بررسی کنید. در صورت رضایت می‌توانید از گزینه Step Return (F7) برای خروج از فانکشن استفاده کنید.

۱۰- با توجه به break-point تعریف شده، اجرای برنامه در خط ۱۰۵ متوقف می‌شود. این بار نتایج حاصل از اجرای سخت افزاری hw_result و نرم افزاری sw_result را در تب Variables بررسی کنید.

۱۱- در خط ۱۳۴ یک break-point اضافه کنید، سپس روی Resume در نوار ابزار کلیک کنید. کار اجرا تا زمان رسیدن به این break-point ادامه پیدا می‌کند و در انتها، صفحه Console نتایجی را که کمی قبل تر در تب Variables دیدید، به شما نشان می‌دهد.

(مقایسه نتایج نرم افراری و سخت افزاری)

۱۲- مجدداً روی Resume یا Terminate از نوار ابزار کلیک کنید تا کار دیباگ و خطایابی به پایان برسد.

اسکرول به بالا