ارتباط با ما

یک پیام بگذارید

برای بهتر شدن به ما کمک کنید

نظرات و پشنهادت خود را برای ما بفرستید. اگر سوالی دارید و در لیست سوالات متداول پیدا نکردید، از این فرم برای طرح موضوع خود استفاده کنید. در صورت تمایل برای همکاری برای ما پیام بگذارید.

تلگرام

ask_linx@

با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشید

ایمیل

support@hexalinx.com

با ما از طریق ایمیل در ارتباط باشد

تلفن

09015972689

با ما از طریق تلفن در ارتباط باشید

اسکرول به بالا