تکنیک Retiming در ابزار سنتز Vivado

تکنیک Retiming یک الگوی بهینه سازی ترتیبی برای جابجایی رجیسترها در طول منابع منطقی است. این کار با هدف بهبود کارایی مدارات منطقی انجام می‌شود.