گروه سخت افزار

هر روزمان را با FPGA شروع می‌کنیم و با FPGA به پایان می‌بریم. ساز و کار زندگیمان را با معماری تراشه‌های قابل پیکره‌بندی گره زدیم. طراحی می‌کنیم، شکست می‌خوریم و در نهایت به ایده‌هایمان روح می‌بخشیم.

تاخیر، جیتر، کجی و عدم قطعیت کلاک

تأخیر، جیتر، کجی و عدم قطعیت کلاک

دو فاز در طراحی سیگنال کلاک برای هر سیستم دیجیتالی وجود دارد. در فاز اول کلاک ایده آل در نظر گرفته می‌شود و در فاز دوم توپولوژی توزیع آن ساخته می‌شود.

مفهوم حافظه در FPGA و کاربردهای آن

حافظه ها یکی از مهمترین منابع درون تراشه FPGA هستند و بدون آن ها جریان طراحی به شکلی که امروزه انجام می شود، امکان پذیر نبود، حافظه ها درون FPGA به دو دسته تقسیم می شوند.

اسکرول به بالا