گروه سخت افزار

هر روزمان را با FPGA شروع می‌کنیم و با FPGA به پایان می‌بریم. ساز و کار زندگیمان را با معماری تراشه‌های قابل پیکره‌بندی گره زدیم. طراحی می‌کنیم، شکست می‌خوریم و در نهایت به ایده‌هایمان روح می‌بخشیم.

بلوک‌های DSP48 : قلب تپنده پردازش سیگنال

بلوک‌های DSP48 : قلب تپنده پردازش سیگنال

اپلیکیشن‌های پردازش سیگنال به تعداد زیادی ضرب و جمع نیاز دارند که بهترین گزینه برای پیاده سازی آن‌ها استفاده از DSP48 Slice های اختصاصی درون تراشه‌های FPGA‌ است.

Scroll to Top